Gå tilbake til:
Du er her:
Vannmålekalkulator

Finn ut om det lønner seg for din husstand å installere vannmåler.
Tjenesten gjelder kun for deg som betaler vannavgift for boligen din.

Feltet må fylles ut.
Feltet må fylles ut.

Hvor stort er vannforbruket?

Uten vannmåler blir den årlige avgiften kr. inkl. mva.
Med vannmåler blir den årlige avgiften kr. inkl. mva. og målerleie for 3/4" måler.
Du sparer kr. Du taper kr. med vannmåler per år.
NB! Installasjonskostnader er ikke tatt med i regnestykket.
Viser satser for 2018.

Installasjonskostnader

Installasjon av vannmåler må bekostes av huseier og utføres av godkjent foretak. Ta kontakt med rørlegger for å finne pris for installasjon av vannmåler.

Søk om installasjon av vannmåler

For å installere vannmåler må du først søke Vann- og avløpsetaten.
Søknadsskjema og mer om vannmåler